• Fakülte Hakkında
  • Hastane Hakkında
  • Neden Selçuk Tıp ?
  • Mezunlar
  • İletişim
  • Selçuk Üniversitesi Hakkında
  • Puanlar
  • Tercih ve Tanıtım Günleri
  • Uluslararası Programlar
  • Fakültemizden Kareler
  • Öğrenci Gözünden Selçuk Tıp

MİSYONUMUZ

            Mesleki bilgi ve beceri donanımı tam, etik ve ahlaki değerlere saygılı, alanında yetkin ve başarılı, meslektaşlarıyla ve hastalarla doğru iletişim ve empati kuran, insanlığa hizmet ilkesini benimsemiş, akılcı ve yenilikçi düşünen, çevresine duyarlı, sosyal, kendini geliştirebilen hekimler yetiştirmek.
Öğretim üyeleri ve eğitimi nitelikli, öğrencilere iyi ve doğru rehberlik verebilen, teorik ve pratiğin iyi bir şekilde harmanlandığı, verimli, yenilikçi, motivasyonu yüksek, ekip ruhuna sahip, özgün bilimsel araştırma yapabilen akademisyenlerin yetişmesine olanak sağlayan bir tıp fakültesi olmak.
Sağlık hizmeti alanında çevresi ile uyum içinde, bölgesel ve ulusal sağlık sorunlarına çözüm üreten, koruyucu hekimliği ve toplum sağlığını ön planda düşünen, hasta-hekim memnuniyeti sağlayabilen, güler yüzlü, deontolojik kuralları gözeten, bilimsel ve ileri teknoloji ile desteklenen sağlık hizmeti sunmak.
 
VİZYONUMUZ

            Eğitim ve öğretim elemanlarının niteliğini sürekli artıran, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan, öğrencilerini kariyer basamaklarına hazırlayan, verdiği eğitim ile bilim adamı vizyonu kazandıran, çok yönlü, hümanist kişiliklerin oluşmasını ve gelişmesini sağlayan lider bir tıp fakültesi olmak.
Bilimsel araştırmaya önem veren, çağdaş, dinamik, yenilikçi görüş ve araştırmalara açık, bilgiyi en iyi şekilde kullanan ve bilgi üreten, sürekli yenilenen ve yeniliklere öncü olmayı gelenek haline getiren yapısı ile önde gelen, ulusal ve uluslararası merkezlerce de işbirliği yapılan bir bilim merkezi olmak.
Birey ve toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi odaklı, kaliteli sağlık hizmeti veren, sağlık hizmeti sunumunda bölgesinde olduğu kadar, ulusal ve uluslararası alanda da tanınan, saygınlığı olan ve tercih edilen, misyonunu kurumsallaştırabilmiş örnek bir tıp fakültesi olmak.
 
HEDEFLERİMİZ

EĞİTİM ALANINDA

1. Dünyanın en iyi eğitim veren, saygın tıp fakülteleri arasına girebilmek için ideal eğitim koşullarını sağlamak ve devam ettirmek.
2. Öğretim üyesi/öğrenci oranının ideal ölçülere ulaşmasını sağlamak.
3. Yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip hekimler yetiştirmek.
4. Etik değerlere saygılı hekimler yetiştirmek.
5. Araştırmacı, sorgulayıcı, özgüveni tam, iyi iletişim becerilerine sahip hekimler yetiştirmek.
 
ARAŞTIRMA ALANINDA

1. Dünyanın en iyi eğitim veren, saygın tıp fakülteleri arasına girebilmek için nitelikli yayın oranını artırmak, öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın ve atıf sayısını artırmak.
2. Ülkemiz ve dünyada araştırma ve inovasyon alanında önemli katkılarda bulunabilmek, patent sayısını artırmak, ulusal ve uluslararası projeler üretmek.
3. Araştırma alanında destek olanakları sağlamak.
4. Araştırmaları ile uluslararası nitelikli, saygın, başarılı, yeniliklere açık araştırmacı, lider bir kurum olmak.
5. Araştırma alanında diğer kurumlar ve sanayi alanı ile işbirliği yapmak.
 
HİZMET ALANINDA

1. Sunduğu sağlık hizmetleriyle hasta memnuniyetini yükseltmek, referans akademik sağlık kurumlarından biri olmak.
2. Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı, modern ve etik kurallar çerçevesinde, güvenilir sağlık hizmeti sunmak.
3. Koruyucu hekimlik alanında, bireysel ve toplumsal katkı yapmak.
4. Ülkemizdeki sağlık programı ve politikalarının oluşumunda etkili olmak, yaygın sağlık problemlerine karşı projeler oluşturmak ve uygulamak.
 
TEMEL DEĞERLERİMİZ

            Bilgili ve donanımlı, idealist, aydın, kararlı, özgüveni yüksek, etik değerlere bağlı, vicdanlı, anlayışlı, ahlaklı, manevi değerlere saygılı, girişimci, katılımcı, yenilikçi, hastası için kaygılanan, hızlı karar verebilen, hasta haklarına saygılı, erdemli, alanının en iyisi olmaya çalışan yani “Hekim” olma özelliklerini oluşturan değerlerimizdir.

            Hastanemizin kuruluşu Bakanlar Kurulu’nun 2001/3216 sayılı kararı ile 24.10.2001 tarihinde kararlaştırılmıştır. Hastanemiz yönetmeliği ise, 11 Aralık 2002 tarih ve 24960 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
            Hastanemiz inşaatına dönem devlet başkanı tarafından 1984 yılında temeli atılmak suretiyle başlanmıştır. Başlangıçta ihaleyi alan firma, 10 yıllık dönemde (1994 yılına kadar) inşaatın yüzde17 civarında bir kısmını gerçekleştirilmiştir ve bu firmanın işi bırakmasıyla ikmal inşaatı ikinci bir firmaya verilmiş ve bu firmada 2009 yılına kadar kalan yüzde 83’lük kısmını gerçekleştirmiştir.
Hastanemize 6 Eylül 2002 tarihinde Prof. Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu YÖK Genel Kurul Kararıyla kurucu Dekan olarak atanmıştır. Ocak 2004 Tarihinden Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu’nun istifasıyla boşalan Dekan kadrosuna Prof. Dr. M. Kemal Gündüz getirilmiş, Yardımcısı ise, Doç. Dr. A. Kağan Karabulut olmuştur. Doç Dr. A. Kağan Karabulut, daha sonra kurucu başhekim olarak görevlendirilmiştir. Mayıs 2008 tarihinde Dekanlık, Başhekimlik ve Başmüdürlük birimlerinin geçici olarak iskan edildiği bugünkü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna Binasından işlerin daha rahat takibi düşüncesiyle inşaatı devam etmekte olan Hastane Binası İdari kısmına taşınılmıştır.
 
            Hastanemiz Şubat 2009’da 6 adet ameliyathane salonu hizmete açılmış ve 2 hasta katında hasta alımına başlanmıştır. Hastanemizin resmi açılışı 17 Aralık 2010 tarihinde dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve milletvekillerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 25 yıllık rüyanın hasta kabulüne başlamasıyla gerçekleştiği hastanemiz, 130.000 metrekarelik kapalı, 160.000 metrekarelik açık alan ve 22 adet ameliyathane salonu olmak üzere 934 yatak kapasitesine sahiptir.
 
           

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Selçuk Üniversitesi

Alaeddin Keykubat Yerleşkesi

Selçuklu/Konya

42131 Türkiye
 
Dekanlık Özel Kalemi +90 (332) 241 21 81-82

Dekan Yardımcıları Özel Kalemi +90 (332) 241 21 83
 
Öğrenci İşleri: 0332 224 3824

                          0332 224 38 26
 
Fax +90 (332) 241 21 84
 
Email: dekanlik@selcuk.edu.tr

Konya'da üniversite açma konusu ilk olarak 1955 yılında TBMM'de hazırlanan bir kanun tasarısı ile gündeme gelirken, milletvekillerinin yarıdan fazlası tarafından imzalanan tasarı, talihsiz bir şekilde Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçememiştir. 1962'de MEB'e bağlı olarak açılan Selçuk Eğitim Enstitüsü ve Yüksek İslâm Enstitüsü ile üniversiteye sahip olma yolunda ilk ciddi adım atılmıştır. Bu ilk adımın güçlendirilerek geliştirilmesi için 1968’de Konya'da “Üniversiteyi Kurma ve Yaşatma Derneği” kurulmuş ve gösterilen üstün gayretler sonucu bugünkü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin nüvesini teşkil eden Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu kurulmuştur. Binası, dersliği, personeli ve bütçesi olmadığı halde Üniversiteyi Kurma ve Yaşatma Derneği'nin gayretleri ile 1970-1971 eğitim-öğretim yılında Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait bir binada (Gazi Lisesi yanı) hizmet vermeye başlayan bu yüksekokul, 5 Temmuz 1971 tarih ve 1418 sayılı kanunun 9’uncu maddesine istinaden Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi unvanını almıştır.

Üniversitenin kuruluşuna hazırlık safhası teşkil eden bu üç okuldan daha etkin bir üniversiteye geçiş süreci ise 1975 yılında gerçekleşmiştir. 11 Nisan 1975’te yürürlüğe giren “4 Üniversitenin Kurulması ile İlgili 1873 Sayılı Kanun” ile ülkemizde dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve Selçuk Üniversitesi de bu kanuna istinaden kurulmuştur. 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere 2 fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete geçmiştir.

Selçuk Üniversitesi için atılım yılı 1982 olmuştur. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilk etapta üniversitenin çekirdeğini oluşturan Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi'ne, Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu'nun Eğitim Fakültesi'ne, Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi'nin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne, Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nün İlâhiyat Fakültesi'ne dönüştürülmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Hukuk, Tıp, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kurulmuş, Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılarak Konya Meslek Yüksekokulu'na dönüştürülmüş, Niğde'de Niğde Meslek Yüksekokulu kurulmuş, Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu, Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu'na, Niğde Eğitim Enstitüsü, Eğitim Yüksekokulu'na dönüştürülmüştür. Böylece Selçuk Üniversitesi, “41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname” ile bir anda 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü seviyesine ulaşmıştır.

2000’li yılların sonuna kadar bilimsel alan başta olmak üzere fiziki, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda hızlı bir yükseliş yaşayan Selçuk Üniversitesi’nin 2011 yılı itibariyle bünyesindeki fakülte sayısı 24’e yükselmiştir. Ancak 2011 yılı Aralık ayında Bakanlar Kurulu kararı ve o günkü Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün onayıyla Selçuk Üniversitesi Meram yerleşkelerinde bulunan Meram Tıp Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Konya’daki ikinci devlet üniversitesi olan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 26 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu da Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Bugün bünyesinde 23 fakülte, 6 enstitü, 6 yüksekokul, 22 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı bulunan Selçuk Üniversitesi, yetmiş bini aşkın öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük eğitim kurumları arasında yer almaktadır.

YIL PUAN TÜRÜ KONTENJAN TABAN PUAN TAVAN PUAN
2019 MF-3 190 490,41617 531,62272
2018 MF-3 180 487,09632 516,83932
2017 MF-3 170 474,92593 503,72898
2016 MF-3 160 481,80843 525,60843
2015 MF-3 149 463,51431 507,35029
2014 MF-3 149 470,21843 509,26719
2013 MF-3 149 472,84 518,00978
2012 MF-3 123 496,13754 527,97161

 

2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.

Erasmus Değişim Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir… Erasmus Değişim Programı detayları için lütfen TIKLAYINIZ

 

Farabi Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği Değişimi Programı, yükseköğretim kurumları arasındaki etkileşimi arttırmak ve öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini teşvik etmektir. Öğrencilerimize bilgiyi arama, hayat aktarma ve paylaşımı konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir. Farabi Değişim Programı bilgi ve becerilerin farklı akademik ortamlarda paylaşılarak zenginleşeceği gerçeğinden hareketle, öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerinin zenginleşmesine ve geleceğe yönelik kariyer hedeflerine ulaşmalarında önemli katkılar sağlayacaktır. Farabi Değişim Programı aracılığıyla gerçekleştirilecek öğrenci ve öğretim üyelerinin hareketliliği, programdan faydalananlara sağladığı bireysel katkılar dışında yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliği ve koordinasyon imkanlarının genişlemesine, bilgi transferi ile eğitim ve öğretim süreçlerinin kalitesinin artmasına ve farklı yükseköğretim kurumları arasındaki ortak çalışma ve araştırma kültürünün de zenginleşmesine zemin hazırlayacaktır…. Farabi Değişim Programı detayları için lütfen TIKLAYINIZ

 

​Mevlana Değişim Programı, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde 1986-1987 öğretim döneminde açılan İşletme Bölümünü bünyesine alarak 1987-1988 öğretim yılında İktisat ve İşletme bölümleriyle öğretime başlamıştır. Daha sonra ki yıllarda Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin de kurulduğu Fakültede 1998-1999 öğretim döneminden bu yana tüm bölümlerde açılan hazırlık sınıflarında öğrencilere bir yıl yoğun İngilizce öğretim programı uygulanmaktadır. Fakülte, öğrencilerine modern binası, derslikler ve çok sayıda bilgisayar ve internet laboratuarıyla çağdaş bir eğitim alt yapısı sunmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (normal ve ikinci öğretim) İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri vardır…. Mevlana Değişim Programı detayları için lütfen TIKLAYINIZ